koncert septeto nacional,
8 maja 2004, wrocław

jeżeli chcesz wykorzystać zdjęcie uzyskaj moją pisemną zgodę